ФОТО / PHOTO

ВИДОВДАН У ТОПОЛИ 2015.

ПРЕДВИДОВДАНСКИ УСПЕШАН СКУП 2015.

ТОПОЛА ЧЕКА „ВИДОВДАНСКУ ЛОЗУ“ 2015.

АКАДЕМСКИ ДАН – ВИДОВДАН 2015.

СЕДНИЦА У СОФИЈИ 2015.

АКАДЕМИЦИ НА ВАЖНИМ МЕСТИМА 2015.

ПРИЈЕМИ, ПРИЗНАЊА 2015.

ВЛАДИКИ ЛАВРЕНТИЈУ 2015.

ЗЛАТНА ПОВЕЉА 2015.

ПРИНЦ ЂОРЂЕ 2015.

ЕВРОПСКИ АКАДЕМИК 2015.

НОВИ ЧЛАНОВИ И НАГРАДЕ 2015.

ПРВА СЕДНИЦА У 2015.

НАУКА ЗА ВЕКОВЕ 2014.

САРАДЊА СА АКАДЕМИЈАМА '14.

ВИДОВДАНСКА У БУГАРСКОЈ '14.

ЈУНСКА СЕДНИЦА У НИШУ 2014.

МАЈСКА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА '14.

АПРИЛСКИ РАЗГОВОРИ 2014.

УГОВОР О САРАДЊИ 2014.

МАРТОВСКА СЕДНИЦА 2014.

ФЕБРУАРСКА СЕДНИЦА 2014.

ЈАНУАРСКА СЕДНИЦА 2014.

НОВЕМБАРСКА СЕДНИЦА 2013.

ОКТОБАРСКА СЕДНИЦА 2013.

ЈУНСКА СЕДНИЦА 2013.

АПРИЛСКА СЕДНИЦА 2013.

МАРТОВСКА СЕДНИЦА 2013.

ЈАНУАРСКА СЕДНИЦА 2013.

НОВЕМБАРСКА СЕДНИЦА 2012.

ОКТОБАРСКА СЕДНИЦА

СВЕЧАНА СЕДНИЦА

ПРВА СЕДНИЦА