ПРИЈЕМИ, ПРИЗНАЊА, СУСРЕТИ (22. април 2015.) – Галерија