НАШ АКАДЕМИК – ЕВРОПСКИ АКАДЕМИК (12. март 2015.) – Галерија