АКАДЕМСКИ ДАН – ВИДОВДАН (15. мај 2015.) – Галерија