ОЈАЧАНО ЈЕДИНСТВО УЗ БОЉИ НАПРЕДАК

Прва овогодишња седница СКАНУ одржана је 1. фебруара 2018. године са почетком у 17,00 часова у просторијама Матице Исељеника Србије у Нушићевој број 4. у Београду. Седницу је заказао Научни савет и Веће академика.

Седницу је отворио Академик проф.др Мирко Керкез, напомењићу да је ово легална седница Академије, и позвао председника и једног од оснивача СКАНУ академика Драгана Дамјановића, да седницом председава.

Записник је водила стручни сарадник г. Љупка Катана.

Академик Дамјановић се обратио присутнима, износећи већ предложени Дневни ред седнице.

Прва тачка била је избор дела новог руководства. С обзиром да СКАНУ има 15 одељења, за новог секретара Оделења ликовне и музичке уметности предложен је и једногласно изабран академик проф. др Сокол Соколовић, а заменика председника Академије, такође једногласно је изабрана академик проф. др Нада Трипковић.

Друга тачка дневног реда била је извештај о пословању Академије.

Генерални заступник Академије проф. др Милка Ђукић, помињући потребу плаћања чланарине свих чланова СКАНУ, осврнула се на негативан рад и однос доскорашњег председавајућег, а Мирољуб Несторовић, рачунополагач и Руководилац службе Секретаријата је уз подробан извештај навео потребу измирења чланарине, позивајући се на Правилник понашња – Кодекс којим је предвиђено искључење из чланства, и због Статутом не реализованих задатака и осталих статутарних одредби.

Академик Дамјановић је, подсећајући на потребу јединственог деловања академије на шта обавезује и Заклетва на Библији, цитирао чланове Статута у којима се дословно истиче да је Академија научна институција и да ће своју друштвену, научну и привредну делатност остваривати на простору Србије, у свим научним областима, издавати своје публикације, формирати институте, одржавати трибине, сајмове, изложбе, удруживати се у Савезе, издавати чланске карте, Повеље, Признања, сарађивати са Универзитетима, факултетима, колективима, друштвеним организацијама, локалним самоуправама итд. Том приликом навео је и да ће за пријем нових чланова убудуће, као што је Академија чинила у првим годинама свога рада, бити као кадровик задужен неко од потпредседника или оснивача, и да ће после доношења Решења о формирању комисије и одређивању ментора, о лицу које се прима, бити упознати чланови Научног савета и Веће академика.

Затим су Генерлани заступник и рачунополагач Академије изнели, подробне податке о пословању за минулу годину, наког чега је без икакве примедбе, једногласно усвајен план пословања Академије за 2017 годину.

За реч се јавио новоизабрани Секретар Одењења ликовне и музичке уметности, Академик Сокол Соколовић и напоменуо да будући доласци и присуствовање седницама СКАНУ не смеју бити факултативни моменат већ обавезујући за све.

О текућим питањима говорио је и Академик проф. Др Љубиша Стојмировић.

Академик проф др Мирко Керкез је, јављајући се поново за реч, навео да не жели јавно да коментарише негативне коментаре на рачун рада Академије од стране појединаца, међу којима и претходно председавајућег, које је назвао бившим члановима, напомињући да Академија има своју снагу, осврћући се и на ново руководство, и да нико ништа не може лоше начинити јер су циљеви Академије узвишени и часни, а њен састав изузетан:

Покушај урушавања, подметања и омаловажавања, уношења негативности не само да смо на време препознали, него смо сада Академију ојачали, а новим плановима ћемо реализовати оно што смо започели још пре више од годину дана, када је седницама председавао стари, сада опет нови председник-рекао је академик Керкез.

Под тачком разно присутнима се обратио академик проф. др Михаило Вукас и конкретно предложио сарадњу европским градовима и у њима сродним институцијама које, како је рекао, очекују увезивање са нашом академијом.

Председник, академик Дамјановић, захвалио се присутнима и подржао предлог да се убудуће ради по Статуту Академије као и Кодексу – Правилу понашања, који је усвојен на редовној седници академије још 24.01.2014. године, након што је исти прихватило Веће и Научни савет, а уз председника потписао га и Председник Надзорног одбора академик проф. др Бранислав Талић.

После седнице је свим члановима СКАНУ достављено „Правило – Кодекс понашања.“

Објављено у Седнице / Meeting