УЈЕДИНИЛЕ СЕ ДВЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

У петак 27 маја текуће 2016 године одржана је седница Српске Краљевске Акадамеије научника и уметника на којој је донето више значајних одлука.

1. На седници су се ујединиле две академије СКАНУ И СКА Српска Краљевска.

Академија научника и уметника и Српска Краљевска Академија, у Савез Српских Краљевских Академија, којем су се одмах прикључиле Краљевске новине и Глас Србије.

2. Обе уједињене академије информисане су о припремама за предстојећу Видовданску манифестацију која је постала традиционална.

3. Предложено је да се упути захтев да се све краљевске академије и асоцијације, које буду то желеле, као и краљевска удружења, уједине у једну, под јединственим, већ створеним називом Савез Српских краљевских академија.

4. Извршен је пријем нових чланова с тим што је један кандидат одбијен, јер се није појавио, а већинско мишљење је било да се то не може обавити само уз образложење његовог ментора, док је опомена изречена и једном ментору који није представио најављеног кандидата. Тако су за редовне, почасне чланове и сараднике Академије примљени: Проф. др Радомир Ђорђевић, Проф. др Југослав Радуловић, Данило Видић и Недељко Ђорић.

5. За Генералног секретара Српске Краљевске Академије научника и уметника изабрана је Проф. др Милка Ђукић, генерални заступник Академије.

6. На седници је одлучено да се за Видовдан додели 12 годишњих награда, најуспешнијим колективима и појединцима, из разних области живота и рада и један број Повеља и Захвалница.

7. На седници је одлучено да се убудуће СКАНУ доследно држи свог Кодекса, односно да искључи сваког оног члана који три пута узастопно без унапред датог објашњења и оправдања, буде изостајао са седница. Што би значило да се може доћи у ситуацију да појединци сами себе својом пасивношћу искључе из Академије.

8. На овој седници новопримљени чланови, и они који су примљени на последњих неколико, положили су свечану заклетву у присуству духовника Академије.

9. На седници су формиране комисије које ће детаљно размотрити приспеле предлоге, а њих је више него икада, за Видовданске награде, Повеље и признања. Из Друштвених наука стигло је седам предлога, Медицине пет, Духовности две, Историје 11, Техничких наука 10 и тако редом.

10. Академија у свом саставу има 15 Одељења и ове године ће доделити дванaест годишњих награда и један број повеља и захвалница.

11. Српска Краљевска Академија, која и у свом називу баштини име најстарије академије на Балкану, у своје редове примиће најеминентније научне раднике, уз једини критиријум – успех у раду достојан памћења времена које долази.

12. Награде ће се доделити на Видовдан и биће уручене лично онима којима су и додељене, без могућности да у име награђених исте преузме неко из породице, пријатеља или колектива.

Објављено у Седнице / Meeting