ПИСМО СКАНУ ПРЕДСЕДНИКУ И ПРЕМИЈЕРУ СРБИЈЕ

Погледајте документа:
Председнику Републике Србије господину Томиславу НИКОЛИЋУ
Премијеру Републике Србије

Posted in Седнице / Meeting.